Organizaciona struktura


Verica Mijović

Predsednik Upravnog odbora

Snežana Stamenković

Član Upravnog odbora

Dragan Marković

Član Upravnog odbora

Marko Stanišić

Dr Jelena Pavlović

Gordana Radulović Kostadinović

Marijana Lazić