Dr Jelena Pavlović


Dr Jelena Pavlović

Osnivač je i direktor kompanije Koučing Centar.

Doktorirala u oblasti psihologije koučinga.

Autorka je ICF i ISCP akreditovanih programa. 

Tokom 15 godina prakse bila je kouč kako studentima, tako i članovima izvršnih odbora iz različitih industrija i različitih kulturoloških konteksta.

Jelena je sertifikovani praktičar za primenu Global Leadership Assessment 360 (Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching). 

Članica je Savetodavnog odbora ISCP.

Na Filozofskom fakultetu , odeljenju za psihologiju izvodi nastavu na predmetima psihologija međuljudskih odnosa na radu, organizacione promene i razvoj, timski rad i upravljanje promenama.